رضا کاران ما

به ادامه‌ی برنامه‌های دادخواهی و آگاهی‌دهی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کمپاین مبارزه با این پدیده‌ی شوم را روی دست گرفته است. هدف این کمپاین، توانمند سازی قربانیان آزار و اذیت جنسی از طریق ارایه‌ی خدمات حقوقی و روان‌-درمانی، فراهم کردن کلاس‌های دفاع شخصی، دریافت و ارایه‌ی پاسخ به موقع و مناسب به گزارش‌ها یا قضایای مربوط به آزار و اذیت جنسی است. رضا کاران ما در کابل و ولایات افغانستان با مرتکبین آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی، فروشگاه‌ها، محلات تحصیلی و … صحبت کرده و آن‌ها را متوجه زشتی و قباحت عمل شان می‌کنند.