تحول اجتماعی

رضا کاران ما در کابل و سایر ولایات افغانستان بعد از دریافت آموزش، به جاده‌ها، فروشگاه‌ها، محلات آموزشی و محلات مزدحم فرستاده می‌شوند تا با کسانی‌که مرتکب آزار و اذیت جنسی می‌شوند، صحبت کنند. این رضا کاران هم‌چنان تلاش می‌کنند تا با ارایه‌ی دفاعیه‌های قانونی، اخلاقی و دینی، مانع عمل مرتکبان شوند و آن‌ها را قناعت دهند که این عمل، توهین به کرامت انسانی شخص مرتکب و شخص قربانی آزار و اذیت جنسی است. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به این باور است که تحول اجتماعی امکان ندارد، مگر اینکه به اشخاص مرتکب فرصت یادگیری و جبران اشتباهات شان داده نشود. هم‌چنان به شخص قربانی فرصت داده شود تا در برابر عمل آزار و اذیت جنسی ساکت نباشند و با استفاده از ابزارهای قانونی، و اخلاقی بتوانند مرتکبان را متوجه عمل ناشایست شان کنند.
اگر فکر می‌کنید شما هم می‌توانید در تحول اجتماعی ما را یاری کنید، لطفا به ایمیل آدرس زیر ایمیل کنید.
report@harassmap.af