گزارش دهید

خانه پری فورم در اینجاارسال ایمیل به ایمیل آدرس report@harassmap.afگزارش به صفحه‌ی فیس‌بوک یا ارسال پیام خصوصی بعد از ریافت گزارش، مسوولین هرس‌مپ تلاش می‌کنند تا نوعیت قضیه/گزارش را بررسی کنند تا مشخص شود که گزارش شما با معیارهای فعالیت‌های ما سازگاری دارد. این خیلی مهم است که شما در گزارش تان، نوعیت، منطقه و زمان وقوع آزار و اذیت جنسی را ذکر کنید. هر گزارش بعدا تشخیص می‌شود و در نقشه به صورت نقطه‌ی سرخ ظاهر می‌شود که با کلیک کردن روی آن، گزارش کامل قابل مشاهده است. این امر می‌تواند به عنوان مدرک در برابر کسانی استفاده شود که موجودیت آزار و اذیت را رد می‌کند و یا این‌که اقدامات لازم وضروری برای جلوگیری از آن روی دست گرفته شود. برعلاوه، این امر کمک می‌کند تا مردم، دولت و نهادها را متقاعد کنیم که آزار و اذیت جنسی یک مساله‌ی خیلی مهم است و باید در مقابل آن ایستاد.