دریافت کمک

خدمات متفاوت و متنوع برای ریشه‌کن کردن آزار و اذیت جنسی در سراسر افغانستان توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال فراهم می‌شود. خدمات ما شامل فراهم کردن خدمات حقوقی، روان‌درمانی، کلاس‌های دفاع شخصی، کمک کردن قربانیان آزار و اذیت جنسی در قسمت درج گزارش انضباطی به ارگان‌های امنیتی و معرفی کردن آن‌ها به خانه‌های امن می‌شود.