خاموش نباشید

سکوت، باعث تداوم عمل است؛ سکوت عامل تسری و جرات بخشیدن مرتکبین است؛ و سکوت باعت آسیب دیدن روحی و جسمی قربانیان آزار و اذیت جنسی است. راه‌های متفاوت و متعددی وجود دارد که بتوان در مقابل آزار و اذیت جنسی ایستادگی کرد. مانند:
• صحبت کنید. در مقابل مرتکب بایستید و با صدای بلند فریاد بزنید. او را متوجه زشتی و قباحت عمل اش کنید. از این‌که مردم شما را می‌بینند و یا تماشا می‌کنند، هراس نداشته باشید. در میان جمع کسانی هم هستند که از شما حمایت کنند.
• گزارش دهید. با مسوولین هرس‌مپ صحبت کنید و بگویید در کجا و چگونه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اید. با فرستادن پیام و یا یا درج شکایت به صفحه‌ی فیس‌بوک و وبسایت با حفظ هویت.
• در مورد آزار و اذیت جنسی صحبت کنید. با دوستان، خانواده، همکاران و یا از طریق نشر آن در صفحات فیس‌بوک، وبلاک، تویتر و غیره.
• به پولیس شکایت کنید. با بهره‌وری از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و مقرره‌ی منع آزار و اذیت بر زنان می‌توانید نهادهای امنیتی را در جریان بگذارید.
• اشتراک در کلاس‌های «دفاع شخصی» که توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال برگزار می‌شود.