مقالات

چیستی آزار و اذیت جنسی

مفاهیم چون آزار، اذیت ، خشونت، شکنجه و… در ادبیات فارسی مفهوم جدیدی نیستند اما آزار و…

دشواری‎های زن بودن

من زن نیستم. آزادم مثل تمام مردانِ دنیا، سر و سودایم در دستِ خودم است. آزادانه تصمیم…

من رویایی دارم

خسته‌ام از دنیایی‌که داوری‌ها و قضاوت‌های یک‌جانبه‌ی مردان و نهادهای مرد سالار نسبت به زنان، خسته‌ام از…