اسلاید شو

قانون منع آزار و اذیت عليه زنان و اطفال تصويب شد

با تلاش های خستگی ناپذیری بانو فوزيه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، جامعه ي مدنی و حقوق…

برنامه‌ی آگاهی‌ دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال برنامه‌ی آگاهی‌دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل تاریخ: ۲۵ می ۲۰۱۵ مکان:…

گشایش صفحه‌ی مبارزه با آزار و اذیت جنسی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال اولین صفحه‌ی انترنتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی در افغانستان…

Street Violence

کنفرانس نشر یافته‌های تحقیق به اشتراک نماینده‌های جامعه‌ی مدنی، ارگان‌های دولتی و نهادهای بین‌الملللی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به تاریخ ۱۸ فبروری ۲۰۱۵ کنفرانسی را به منظور نشر یافته‌های…

کنفرانس ملی‌ یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال روز چهارشنبه کنفرانس ملی‌ای را برای یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی…

آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و رویکرد ادارات ذیربط

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کار گاه ملی «آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و…

کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوقی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان

به تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۱۶ میلادی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کنفرانسی را تحت نام «کنفرانس…

توانمند سازی قربانیان آزار و اذیت جنسی از طریق ارایه‌ی خدمات حقوقی و روان‌-درمانی

به ادامه‌ی برنامه‌های دادخواهی و آگاهی‌دهی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان…

آزار و اذیت جنسی بر زنان در محیط کار، نهادهای آموزشی و محلات عمومی

نهاد  تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، یافته‌های گزارش تحقیقی این نهاد را زیر عنوان (آزار و اذیت…