اخبار

ارائه توضیحات درمورد مقرره آزار واذیت جنسی

روز دو شنبه مورخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، دانشگاه افغانستان به منظور نمایش دست‌آورد‎های ۱۲ پروژه تطبیق…

برنامه‌ی آگاهی‌ دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال برنامه‌ی آگاهی‌دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل تاریخ: ۲۵ می ۲۰۱۵ مکان:…

گشایش صفحه‌ی مبارزه با آزار و اذیت جنسی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال اولین صفحه‌ی انترنتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی در افغانستان…

برنامه آگاهی دهی آزار واذیت جنسی برزنان از منظر روانشناسی

  نهاد تحقیقاتی حقوق زنان اطفال به ادامه  برنامه های آگاهی‎دهی  وآموزشی در راستای مبارزه با آزار…

Street Violence

کنفرانس نشر یافته‌های تحقیق به اشتراک نماینده‌های جامعه‌ی مدنی، ارگان‌های دولتی و نهادهای بین‌الملللی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به تاریخ ۱۸ فبروری ۲۰۱۵ کنفرانسی را به منظور نشر یافته‌های…

کنفرانس ملی‌ یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال روز چهارشنبه کنفرانس ملی‌ای را برای یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی…

آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و رویکرد ادارات ذیربط

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کار گاه ملی «آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و…

کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوقی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان

به تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۱۶ میلادی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کنفرانسی را تحت نام «کنفرانس…

توانمند سازی قربانیان آزار و اذیت جنسی از طریق ارایه‌ی خدمات حقوقی و روان‌-درمانی

به ادامه‌ی برنامه‌های دادخواهی و آگاهی‌دهی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان…