Author Description

admin2

Author Posts

بررسی نقش کمیسیون های منع خشونت در رسیدگی به قضایای آزار و اذیت جنسی بر زنان

Final Dari 6 ! برای دانلود فایل لطفا روی آن کلیک نمایید 

قانون منع آزار و اذیت عليه زنان و اطفال تصويب شد

با تلاش های خستگی ناپذیری بانو فوزيه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، جامعه ي مدنی و حقوق…

ارائه توضیحات درمورد مقرره آزار واذیت جنسی

روز دو شنبه مورخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، دانشگاه افغانستان به منظور نمایش دست‌آورد‎های ۱۲ پروژه تطبیق…

برنامه‌ی آگاهی‌ دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال برنامه‌ی آگاهی‌دهی برای دانشجویان دانشگاه کابل تاریخ: ۲۵ می ۲۰۱۵ مکان:…

گشایش صفحه‌ی مبارزه با آزار و اذیت جنسی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال اولین صفحه‌ی انترنتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی در افغانستان…

دست نامه آموزشی جلوگیری از آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران

خصوصیات دستنامه این دستنامه به ترتیبی  طراحی شده است  که هر بخش آن اشتراککنندگان را با مهارتی…

برنامه آگاهی دهی آزار واذیت جنسی برزنان از منظر روانشناسی

  نهاد تحقیقاتی حقوق زنان اطفال به ادامه  برنامه های آگاهی‎دهی  وآموزشی در راستای مبارزه با آزار…

ریشه یابی عوامل آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه های مبارزه با آن در افغانستان

آزار و اذیت جنسی شامل درخواست برای لذت بردن جنسی، و استفاده از الفاظ و یا تماس…

پژوهشی در مورد آزار واذیت جنسی بر زنان

آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران در جامعه یکی از شومترین پدیدههای اجتماعی و فاسدترین…

Street Violence