Author Description

admin1

Author Posts

آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و رویکرد ادارات ذیربط

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کار گاه ملی «آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و…

کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوقی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان

به تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۱۶ میلادی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کنفرانسی را تحت نام «کنفرانس…

توانمند سازی قربانیان آزار و اذیت جنسی از طریق ارایه‌ی خدمات حقوقی و روان‌-درمانی

به ادامه‌ی برنامه‌های دادخواهی و آگاهی‌دهی برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان…

آزار و اذیت جنسی بر زنان در محیط کار، نهادهای آموزشی و محلات عمومی

نهاد  تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، یافته‌های گزارش تحقیقی این نهاد را زیر عنوان (آزار و اذیت…