قانون منع آزار و اذیت عليه زنان و اطفال تصويب شد

با تلاش های خستگی ناپذیری بانو فوزيه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، جامعه ي مدنی و حقوق بشر، مجلس نمایندگان طرح قانون منع آزار و اذيت علیه زنان و كودكان در سه فصل و ۲۹ ماده به رای گذاشته كه با اكثريت آرا – به استثنای ۸ کارت قرمز- به تصويب رسيد.
کمیسیون امور زنان در چندین جلسه ي مشورتی با کمیسیون عدلیه و نمایندگان جامعه مدنی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سه فصل و ۲۹ ماده تهیه كرده است.
این طرح با هدف: جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، حمایت از ضرر دیده در بحث آزار و اذیت، فراهم نمودن محیط مناسب و مصوون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و فراهم کردن جامعه ي سالم از طریق آموزش در رسانه های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال تهیه و تنظیم شده است.
کمیسیون امور زنان طرح را در تاریخ ۶ میزان به کمیسیون های چهارده گانه ارسال نمود که ۱۲ کمیسیون نظرات خود را کتبا ارسال کردند و ۳ کمیسیون زیر طرح قانون تهیه شده را تایید نمودند که عبارتند از: کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی، کمیسیون اقتصاد ملی و کمیسیون امور کوچی ها، مهاجرین، بیجاشدگان، شهدا و امور معلولان.
در این طرح تقنینی از مجازات حبس کاسته شده و به مجازات بدیل آن (مجازات تاديبي و مالي) تاکید گردیده است. چون شرایط زندان ها مناسب نیست و از طرفی رسیدگی به روند پرونده ها طولانی می باشد و همچنین تاثیر تادیبی- مالی مجرمان بیشتر در نظر گرفته شده است.
Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “قانون منع آزار و اذیت عليه زنان و اطفال تصويب شد”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*