دست نامه آموزشی جلوگیری از آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران

توسط |

خصوصیات دستنامه

این دستنامه به ترتیبی  طراحی شده است  که هر بخش آن اشتراککنندگان را با مهارتی آشنا میکند که پیروی از این دستنامه برایشان مفید خواهد بود. اکثر قسمتها ایجاب  تمرینهای متقابل را می‌کنند تا این فرصت را برای اشتراککنندگان فراهم سازد که مفکوره های جدید را آزمایش کنند و مهارتهای انکشافیشان را تمرین دهند. هدف این است تا مهارت و دانش بطور همزمان به اشتراک کنندگان انتقال یابد  تا بتوانند در آینده نیز در امر آموزش از آن استفاده کنند. استفادهکننده ی این دستنامه باید به خاطر داشته باشد که هر وضعیت آموزشی متفاوت است و مهم است تا انعطافپذیریاش را حفظ کند وآموزش را طبق نیازهای جلسه به منظور برآوردن هر وضعیت منحصر به فرد، عیار سازد.

در نظرگرفتن نکات اساسی برای یک آموزگار مسلکی

آموزگار باید به نکات زیرین توجه کند وآن را با دقت بخواند. برای آنکه در این قسمت آموزگار فرامیگیرد که چگونه و با استفاده از چه مواد وشیوهی میتواند به آموزش بپردازد وچگونه آموختههای خود را به دیگران انتقال دهد.آموزگار باید بداند که تدریس موضوعات زیاد در وقت کم، مشکل است و درحین ساختن پلان باید متوجه باشد تا درانتخاب عناوین توجه خاص کند.

در درجه اول نقاطی را شامل سازد که آموزش آن حتمی میباشد.
در درجه دوم آن نقاط باید شامل موضوعات آموزشی شوند که آموزش وتشریح آن مفید واقع میشود.
در درجه سوم آن نقاط را آموزش دهد که آموزش  وتشریح آن خوب است.

جهت دانلود فایل بر روی اینجا کلیک کنید

Facebooktwittermail

برچسب ها:

هیچ پاسخی داده نشده. به “دست نامه آموزشی جلوگیری از آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*