برنامه آگاهی دهی آزار واذیت جنسی برزنان از منظر روانشناسی

 

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان اطفال به ادامه  برنامه های آگاهی‎دهی  وآموزشی در راستای مبارزه با آزار واذیت جنسی برزنان، ورکشاپ یک روزه را برای بار دوم تحت عنوان “برنامه آگاهیدهی آزار واذیت جنسی برزنان از منظر روانشناسی” با حضور اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق زن، دایر نمود. در این ورکشاپ داکتر روح الله امین «مجددی»، موضوعات: آزار جنسی، آسیب شناسی روانی آزار جنسی درافغانستان، چه باید کردهای روانی ( خانواده، جامعه، محل کارو تحصیل) و راهبرد تحول روانی شخصی را بصورت مفصل بحث و تدریس نمود. هدف اساسی برنامه، آشنایی و درک عمیق شرکت کنندگان از پدیده آزارو اذیت جنسی از بعد روانشاسی بخاطر مبارزه کارشناسانه و ارایه راهکار‎های قانونی و اجتماعی موثر برای کاهش آزارو اذیت جنسی بود. در ختم برنامه شرکت کننده مطابق به تعهد قبلی شان در راستای مبارزه با آزار و اذیت جنسی، اعلان همکاری و پایداری کردند.

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “برنامه آگاهی دهی آزار واذیت جنسی برزنان از منظر روانشناسی”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*