پژوهشی در مورد آزار واذیت جنسی بر زنان

توسط |

آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران در جامعه یکی از شومترین پدیدههای اجتماعی و فاسدترین عنصر در جامعه است. اگر برای کاهش و جلوگیری از آن اقدامات جدی صورت نگیرد باعث سقوط جامعه به منجلاب بدبختی و مشکلات میگردد. آزار و اذیت جنسی در هر شکل و شمایلی که وجود داشته باشد، منافی ارزشهای انسانی و مخل امنیت اجتماعی است. آرامش روحی و روانی به خصوص آرامش و امنیت زنان در جامعه، نقش به سزایی هم در پیشرفت زنان و هم در تغییرات رو به جلو جامعه دارد. ایجاد امنیت و آرامش، نیاز به شناخت عوامل مخل آن و در این مورد خاص نیاز به شناخت آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران، دارد. با آنکه قسمتی از کار تئوریک و نظری خواهد بود، اما بخشی از مسائل بسته به واقعیت های موجود در جامعه اند و باید در این سطح مورد بررسی قرار بگیرد. پژوهش حاضر در مورد آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران انجام شده است. در این پژوهش کمی و کیفی حوزههای مختلفی تحت پوشش قرار گرفته اند. علل و عوامل آزار و اذیت جنسی در مطالعات کتابخانهای مشخص شده است. در بخش اطلاعات جمع آوری شده، روی پدیدهی آزار و اذیت جنسی در افغانستان تمرکز شده است

جهت دانلود فایل بر روی اینجا کلیک کنید

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “پژوهشی در مورد آزار واذیت جنسی بر زنان”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*