ریشه یابی عوامل آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه های مبارزه با آن در افغانستان

توسط |

آزار و اذیت جنسی شامل درخواست برای لذت بردن جنسی، و استفاده از الفاظ و یا تماس
فزیکی است که انگیزه جنسی داشته و سبب ایجاد یک فضای ترس و ناراحتی برای افراد میشود.
آزار و اذیت جنسی ممکن است در محیط کاری، در فضای دانشگاه یا مکتب، جاده، فروشگاهها،
اماکن عامه یا هر جای دیگر اتفاق بیافتد. آزار و اذیت جنسی لزوما همیشه شامل رفتارهای فزیکی
نمیباشد و میتواند اشکال دیگری از آزار و اذیت را نیز شامل شود. قربانی ممکن است به ارعاب
و یا با تحت فشار قرارگرفتن مانند وعده به ارتقاء و یا دادن نمرهی بهتر در امتحان وغیره به این
اعما مجبور ساخته شود. قربانیان ممکن است ناگزیر باشند با بحثهای جنسی و یا فعالیتهای
اجباری جنسی، همراهی کنند؛ زیرا آنها معتقدند که اگر اعتراض کنند، مجازات شده و یا از کار
اخراج خواهند شوند. آزار جنسی میتواند کاملا یک عمل لفظی باشد و یا هم شامل لمس کردن یا
حرکاتهای ”ناخواسته“ شود.
جهت دانلود فایل بر روی اینجا کلیک کنید

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “ریشه یابی عوامل آزار واذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه های مبارزه با آن در افغانستان”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*