کنفرانس نشر یافته‌های تحقیق به اشتراک نماینده‌های جامعه‌ی مدنی، ارگان‌های دولتی و نهادهای بین‌الملللی

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به تاریخ ۱۸ فبروری ۲۰۱۵ کنفرانسی را به منظور نشر یافته‌های تحقیق به اشتراک نماینده‌های جامعه‌ی مدنی، ارگان‌های دولتی و نهادهای بین‌الملللی، تدویر نمود. در این کنفرانس علاوه‌بر شریک نمودن یافته‌های تحقیق- «ریشه‌یابی عوامل آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه‌های مبارزه با آن» که با روش کیفی از مطالعه‌ی قضایای ۱۵ قربانی آزار و اذیت جنسی و مصاحبه با ۳۰ تن اشخاص و ارگان‌های ذی‌دخل در قضیه که مجموعا ۴۵ مصاحبه می‌شد از ولایات کابل، بلخ، کاپیسا، ننگرهار و قندهار جمع‌آوی گردید-، پیشنهادات تحقیق نیز با اشتراک کنندگان شریک ساخته شد. هدف این کنفرانس بهره‌گیری از نتایج و یافته‌های تحقیق انجام شده بود تا برای طرح راهکارهای مناسب برای مبارزه و پیش‌گیری از آزار و اذیت جنسی بر زنان، اصلاح قانون جزا، غنامندی مقرره‌ی منع آزار جنسی و تهیه‌ی پالیسی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان استفاده گردد.

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “کنفرانس نشر یافته‌های تحقیق به اشتراک نماینده‌های جامعه‌ی مدنی، ارگان‌های دولتی و نهادهای بین‌الملللی”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*