کنفرانس ملی‌ یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال روز چهارشنبه کنفرانس ملی‌ای را برای یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان دایر کرد. در این کنفرانس اشتراک کنندگان از ۱۵ ولایت مختلف و همچنان کابل، حضور یافته بودند. نمایندگان ولایات از پنج حوزه‌ی مختلف کشور گذارش‌هایی را در رابطه به آزار و اذیت جنسی بر زنان از حوزه‌ی مربوطه‌ی شان ارایه کردند که به طور نگران‌کننده‌یی این آمار بالا است. عوامل مختلفی به شمول عوامل فرهنگی، خلاء قانونی، فساد اداری و مانند آن در شکل گیری این پدیده زشت اجتماعی دخیل اند. تدوین مقرره‌ی منع آزار و اذیت جنسی، طرح مسوده‌ی یک ماده در کود جزا، طرح پالیسی ملی مبارزه با آزار و اذیت جنسی، تهیه‌ی دو گزارش تحقیقی، دستنامه‌های آموزشی و تدویر برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف و برای گروپ‌های مختلف مردم در ولایات از کارکردهای نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال است که به اشتراک کنندگان ارایه شد و تاکید روی ضرورت مکانیزم‌های حقوقی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان صورت گرفت.

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “کنفرانس ملی‌ یافتن راهکارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت بر زنان”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*