کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوقی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان

به تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۱۶ میلادی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کنفرانسی را تحت نام «کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوق منع آزار و اذیت جنسی بر زنان» با حضور فعالین جامعه‌ی مدنی،حقوق زن و نماینده‌های حکومت تدویر نمود. این کنفرانس با هدف معرفی مقرره‌ی منع آزار و اذیت جنسی که توسط کمیته‌ی افزایش هماهنگی مبارزه با آزار واذیت جنسی بر زنان تسوید و در شورای وزیران به تصویب رسیده بود. هم‌چنان این کنفرانس در نظر داشت تا نظریات اشتراک کنندگان را در رابطه به اهمیت و ضرورت قانون منع آزار و اذیت جنسی و تبدیل مقرره ی منع آزار و اذیت جنسی به قانون که از اهمیت و ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار است جلب نماید.

Facebooktwittermail

هیچ پاسخی داده نشده. به “کنفرانس ارایه‌ی چارچوب حقوقی منع آزار و اذیت جنسی بر زنان”

پاسخ بدهید

آدری ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *


*