Showing Reports From Apr 04, 2012 to Apr 23, 2017 Change Date Range

Or choose your own date range:

From: To: Go
6-10 of 10 Reports

سوی استفاده جنسی 0 Verified

05:38 Apr 26, 2016

یکی از بسته گانم ! شایسته 21 سال دارد و با پسر کاکایش نامزد شده بود . در جریان مدت نامزادی ، نامزدش او را از مقعد مورد تجاوز قرار داد، به شکل... More Information » « Less Information

Kandahar, Afghanistan

آزار واذیت 0 Verified

05:33 Apr 26, 2016

ملالی،22 ساله، یکی از دوستانم که از سوی برادر شوهرش مورد بد رفتاری جنسی قرار گرفته بود. وقتی او این موضوع را به شوهرش گفت ،مورد لت و کوب و... More Information » « Less Information

Kandahar, Afghanistan

حمله ی گروهی 1080 Verified

05:31 Apr 26, 2016

حمیده چهارده سال دارد . اومکتب رفته و باسواد است . حمیده از ولایت کندز است ولی حالا در کابل زندگی می کند . او یک پسر کاکا دارد که در گذشته قربانی... More Information » « Less Information

Kabul, Afghanistan

فرار از منزل 3 Verified

05:26 Apr 26, 2016

سیما هجده سال دارد. او از ولایت پروان است ولی حالا در کابل زندگی می کند .ازدواج کرده ویک فرزند دارد. از زمان نامزدی او تاحالا برادر شوهرش تلاش... More Information » « Less Information

Parwan, Afghanistan

رابط ی جنسی لت کوب 0 Verified

05:18 Apr 26, 2016

ناهید یک زن بیوه است که پس از مرگ شوهرش سه سال قبل، بافقردست و گریبان شد. او به عنوان خدمه در خانه های مردم کار می کرد، اما برای تامین بیش تر... More Information » « Less Information

بلخ

6-10 of 10 Reports
Total Reports Avg Reports Per Day % Verified
38 0.02 94.74%