Showing Reports From Apr 04, 2012 to Apr 23, 2017 Change Date Range

Or choose your own date range:

From: To: Go
1-2 of 2 Reports

تهدید کردن 126 Verified

05:16 May 23, 2016

مژده که 16سال عمر دارد از شهر کابل است در کابل درناحیه 8 زندگی دارد مژده دختر است که از زنده بودن خسته شده میگوید چرا دختر ها در افغانشتان... More Information » « Less Information

Kabul, Afghanistan

فرار از منزل 3 Verified

05:26 Apr 26, 2016

سیما هجده سال دارد. او از ولایت پروان است ولی حالا در کابل زندگی می کند .ازدواج کرده ویک فرزند دارد. از زمان نامزدی او تاحالا برادر شوهرش تلاش... More Information » « Less Information

Parwan, Afghanistan

1-2 of 2 Reports
Total Reports Avg Reports Per Day % Verified
38 0.02 94.74%