Verified

آزار واذیت آنلاین

04:59 May 24 2016 KU, Seh Aqrab Road, Kabul, 93, Afghanistan

Description (توضیحات)
من محصل دانشگاه کابل هستم و خاطره بدی از دوره محصلی ام دارم سمستر اخیرم بود قرار به این شد که همه محصلین استاد رهنما برای مونوگراف شان انتخاب کنند که من هم یکی از استادان که خیلی لایق بود انتخاب کردم خوب کار های مونوگراف خوب پیش میرفت اما روز ها میگذشت میدیدم که اخلاق و رفتار استاد رهنما نسبت به من خیلی تغییر کرد خیلی صمیمی و رفتار خوب میکرد در دلم شک پیدا شده بود که ناگهان این همه لطف خوش از برای چیست؟ من هم کوشش میکردم روز های که استاد رهنما را میدیدم کارم را زودتر خلاص کنم و جا را ترک کنم تا اینکه مونوگرانم تکمیل شد و دفاع هم کردم روزی از روز ها در دانشگاه مقابلم شد و از من خواهش که از میشود با هم بیبنم من که حیران مانده بودم که در پاسخ چی بگویم و او مکررا از من خواستار دیدن میشد من با کمال احترام و خونسردی دلیل اش را پرسیدم دیدم که لبخند نمود و گفت قرار است همه چیز باید دلیلی داشته باشد من هم خیلی کوتاه و مودبانه بدون واکنشی دانشگاه را ترک کردم در مسیر راه به این فکر بودم که چگونه شخصی با دانش بالا و شخصیت بزرگ اینقدر فرومایه میشود فکر میکردم که عاملین آزار و اذیت بی سواد ها است اما وقتی این تجربه تلخ را من گذاشتاندم دانستم که نه بهترین دانشمندان هم عامل آزار واذیت شده میتوانند خیلی نا امید شدم...
Credibility: UP DOWN -1
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
11 + 10 =

Additional Reports

touching my arm

05:59 Mar 08, 2016

دانشگاه کابل, Seh Aqrab Road, Kabul, 93, Afghanistan, 0.03 Kms

آزار و اذیت جنسی

04:38 May 26, 2016

Kabul, Afghanistan, 0.27 Kms

Harassment 1

08:25 Feb 23, 2016

Kabul, Afghanistan, 1.27 Kms

lsiefa a;dsfi

07:33 Apr 20, 2016

سر کوه آنتن, 1.96 Kms

گپ گویی در عقب من

04:00 Apr 25, 2016

Kabul, Afghanistan, 2.68 Kms