Verified

آزار و آذیت

09:43 May 23 2016 Herat, Afghanistan

Description (توضیحات)
سلام من پلوشه هستم 27 سال عمر دارم، یکی از دوستانم فرشته نام دارد و در هرات زندگی میکند، وی از سوی استاد دانشگاه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود. وقتی او این موضوع را به برادرش گفت، از سوی برادرش متهم شد که چرا به استاد این قدر فرصت داده و بعدآ از دانشگاه رفتن برای چند مدت محروم گردید. اما وقتی پدر فرشته از قضیه خبر شد دوباره خواست که فرشته به دانشگاه برود، این موضوع سبب نزاع میان برادر و پدر فرشته گردید سرانجام همه گی فرشته را ملامت کردند؛ که چرا این موضوع را اینقدر بزرگ ساخت. این موضوع تقریبآ یک ماه و ده روز طول کشید ، و در این مدت فرشته دانشگاه رفته نتوانست و فرشته در امتحانات آخر سمستر محروم گردید.
وقتی فرشته در خانه دور از درس تعلیم ماند به مرض روانی مبتلا گردید، تا حال دو بار دست به خودکشی زده ولی خوشبختانه نجات پیدا کرده است. اما فرشته برای همیشه طالع مند بوده نمیتواند، ممکن است که بار سوم هم کوشش کند که دست به خودکشی بزند و شاید این بار موفق شود چون فرشته هیچ نوع حس خوشبینی به زندگی ندارد. و متآسفانه این قضیه در هیچ ارگان دولتی ثبت نگردیده چون فامیل فرشته حاضر اند فرشته را از دست بدهند تا به عزت شان آسیب نرسد.
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
18 + 3 =

Additional Reports

سوی استفاده جنسی

05:38 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 445.18 Kms

آزار واذیت

05:33 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 445.32 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 459.22 Kms

آزار و اذیت جنسی

08:07 May 12, 2016

کندهار, 495.48 Kms

تجاوز

04:48 May 23, 2016

Balkh, Afghanistan, 500.9 Kms