Verified

تجاوز جنسی

11:23 May 22 2016 Ghazni, Afghanistan

Description (توضیحات)
دختری خانمی که در قریه شان توسط پسر همسایه شان بارها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود، اما بخاطر ترس از رفتن آبرو وعزت خود درخانواده چیزی نمی گفت و به کسی شکایت نکرده بود. سرانجام پسر از هر بار واقعه که آزار واذیت میکرد دختر را سند برای تهدید و زمینه سازی آزار واذیت بیشتر در آینده استفاده میکرد. تا اینکه کار بجار رسید درکنار آزار و اذیت جنسی بالای دختر تجاوز میکند واین عمل را با استفاده از تهدید چندین بار انجام میدهد. زمانیکه دختر حامله می شود و مبتلا به درد و مشکلات دوران بار داری می شود، خانواده از قضیه با خبر شده و دختررا مورد لت و کوب شدید قرار میدهد. بعد از سپری شدن چند روز و خراب شدن وضعیت دختر و درمانده شدن و بیچاره شدن دختر از هر طرف، دختر روز های سخت و دشواری را درکمال بی اعتمادی بین فامیل سپری میکند. و فامیل در تلاش است که درکنار حفظ آبرو و عزت خانواده از شر دخترش نیز خلاص شود و کسی از این واقعه تلخ خبر نشود.
یک روز برای پسر همسایه که تجاوز کرده بود و دختر را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده، به توافق میرسند که همرای دختر عروسی نماید، مشروط به اینکه از قریه همرای دختر به یکی از شهر ها (کابل یا غزنی) بروند، حتی پدر دختر حاضر شده بود که مبلغ را به صفت خرچی برایشان بدهد. سرانجام با توافق طرفین در یکی از شب های سرد خزانی که کم کم برف هم زمین را سفید کرده بود و گودالی های کوچک را یخ پوشانه بود. همانند سایر مسافرین ایشان (دختر همرای پسر) سوار موتر مسیر کابل شده ازقریه شان حرکت میکنند. اما حادثه از گذشته کرده تلخ تر و بدتر میشه و درعوض حفظ حیثیت و آبرو خانواده همه چیز بر میلا می شود.
پسر همسایه زمانیکه از قریه حرکت میکند در فاصه 20 دقیقه راه از موتر پیاده شده، تمام پول و دارای را باخودگرفته، دختر را بالای پرتگاه می برد، از آنجا با ضربه محکم به پایین می اندازد، خودش فرار میکند. دختر از طلوع فجر صادق تا ساعت 8 نیم صبح بالای برف و هوای سرد خزان درحال که کودکش را نیز از دست داده است، درد کشیده و بیهوش می ماند. خوشبختانه قبل از آن که دختر جان دهد، شاه دامادی که همرای همراهانش به سمت زیارت در حرکت بودند، در مسیر راه وی را می بینند و بخاطر همدردی و دادن خیرات نزدش میروند، تا کمک کند و نانی برایش دهد. اما زمانیکه نزدیک می شود، می بیند که وضع خیلی بدتر از هر گدایی و فقیر و غریبی است. با کمک های اولیه به وی موفق می شوند که خانواده و قریه شان را شناسایی نمایند و برای خانواده وی احوال دهد. زمانیکه خبر به خانواده میرسد، بخاطر حفظ آبرو هرچه عاجل تر خود را در صحنه رسانده موتر شاه داماد را به کرایه گرفته تا خواهر خود را به خانه برساند.
بعد از این مرحله را تا رسیدن به خانه، دریور چنین حکایت کرده است: زمانیکه به موتر بالاشدند، دختر از شدت درد می نالید و به خود می پیچید، اما بیادر در حالیکه لبها را زیر دندان گرفته با تمام قوت خود را کنترل میکرد، پس از هر چند دقیقه با فحاشی به خواهرش و غضب و قهرش را فرومی نشاند. تا اینکه دری خانه رساندم. با کمال بی رحمی و بی اعتنایی خواهر را درون خانه همرای لگد راهنمایی کرد. و برگشت کرایه من را داد خلاف عرف و رسم حاکم گفت برو خدا حافظت. حتی برای صرف چایی هم تعارف نکرد. بعد از آنروز تا بحال از وضع دختر خبر ندارم که سرانجام سرنوشت وی چه شد.
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 5 =

Additional Reports

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 20 Kms

آزار و اذیت جنسی

08:07 May 12, 2016

کندهار, 109.98 Kms

آزار و اذیت جنسی

06:05 May 12, 2016

غزنی، پلان 3, 148.3 Kms

تجاوز جنسی

04:35 May 26, 2016

محمد آغه, 163.4 Kms

Harassment 1

08:25 Feb 23, 2016

Kabul, Afghanistan, 178.84 Kms