Verified

آزار و اذیت جنسی

06:05 May 12 2016 غزنی، پلان 3

Description (توضیحات)
جمعه گل استاد زبان و ادبیات پشتو، در امتحان نهایی کلاس پشتو از من خواست که او را بعد از امتحان ببینم. من قبول کردم و بعد از امتحان در گوشه مکتب سلطان محمود منتظر او بودم. بعد از اینکه آمد، گفت بهتر است ما در جایی باشیم که کسی ما را نبیند. برایش گفتم که استاد من باید بروم و لطفن بگویید که می خواهید. او گفت کار مهم دارد و بهانه های زیاد من را به داخل اتاق استادان برد. بعد از داخل شدن، گفت: من چطور امتحان داده ام و گفت که من را نمره کامل می دهد و به خاطر چند روز غیر حاضری ام هم نمره ام را کم نمی کند. من ازش تشکری کردم و زمانی که می خواستم از اتاق بیرون شوم، گفت خوب حالا تو هم در مقابل این کار من یک کاری کن. برایش گفتم چه؟ گفت شماره ات را بده تا در تماس باشیم و از هم احوال بگیریم. من با ناراحتی و ترس گفتم که این کار را نمی توانم چون قرار بود به زودی با درخواست فامیل ام با یکی از آشنایان پدرم نامزد شوم. او بدون اینکه حرف مرا بشنود گفت من هیچ چیزی را مفت انجام نمی دهم و گفت این کمترین توقعی بود که من از تو داشتم. من که از شدت ترس می لرزیدم، می خواستم فرار کنم که راهم را مسدود کرد و گفت حد اقل کمی خوشحال باش و لبخند بزن. بعد می خواست که من را در آغوش بگیرد، اما صدای پای بعضی استادان یا شاگردان مانع این عمل وی شد. من دروازه را به مشکلی باز کردم و می خواستم فرار کنم که خوشبختانه دو شاگرد دیگر داخل شدند. استاد پشتو را دیگر ندیدم تا اینکه دو روز بعد در امتحان فزیک به حیث ممیز آمد و گفت اگر به خواست اش جواب مثبت ندهم، هم در پشتو و هم در فزیک مرا ناکام می کند. من خیلی ترسیده بودم و از ترس امتحان فزیک ام هم خوب نگذشت. بدبختانه به خاطر وضعیت سخت فامیلی نمی توانستم این موضوع را با خانواده هم شریک کنم، اما من به او شماره ندادم، در امتحان نهایی در هر دو مضمون مشروط شدم و قرار شد 15 حوت 1394 امتحان دیگر بدهم. اما خوشبختانه که او در 15 حوت آنجا حضور نداشت و من توانستم امتحان بدهم و نمره ی خوب بگیرم. امیدوارم شما در این مورد کمک ام کنید و راه حل خوب ارایه کنید.


Features
Credibility: UP DOWN 0
Comments
nkltutIromi (Aug 2 2017)
topvn87d2c payday loans online direct lenders only <a href="http://cashadvances2017.com"> online payday loan</a> <a href="http://cashadvances2017.com"> online payday loan</a> http://cashadvances2017.com-payday loans online no credit check payday loan direct lender
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
20 + 7 =

Additional Reports

تجاوز جنسی

04:35 May 26, 2016

محمد آغه, 22.09 Kms

Harassment 1

08:25 Feb 23, 2016

Kabul, Afghanistan, 32.15 Kms

آزار واذیت آنلاین

04:59 May 24, 2016

KU, Seh Aqrab Road, Kabul, 93, Afghanistan, 33.28 Kms

touching my arm

05:59 Mar 08, 2016

دانشگاه کابل, Seh Aqrab Road, Kabul, 93, Afghanistan, 33.32 Kms

آزار و اذیت جنسی

04:38 May 26, 2016

Kabul, Afghanistan, 33.5 Kms