Verified

سوی استفاده جنسی

05:38 Apr 26 2016 Kandahar, Afghanistan

Description (توضیحات)
یکی از بسته گانم ! شایسته 21 سال دارد و با پسر کاکایش نامزد شده بود . در جریان مدت نامزادی ، نامزدش او را از مقعد مورد تجاوز قرار داد، به شکل که به شدت مجروح شده و نیازمند درمان پزشکی شد. او میگوید یبشتر از ده بار مورد تجاوز قرار گرفته است.نامزدش به شایسته گفت که در این مورد به کسی چیز نگویید، اما او این موضوع را به مادرش و زن کاکایش- مادر نامزادش- گزارش داد. پس از این، نامزادش رابطه نامزادی را فسخ کرده و گفت که قرار است با زن دیگری ازدواج کند. او هشدار داد که اگر شایسته دست به اقدامی بزند او تصاویر را که از شایسته گرفته در رسانه های اجتماعی منتشر خواهد کرد. پسر کاکای شایسته جرایم خود را تکذیب کرده و در نهایت، فرار کرده است.شایسته که دختر درس خوانده یی است، به دلیل این حادثه از سوی خانواده اش مجبور به ترک دانشکاه شد. او میگوید که دچار ناراحتی روانی شده و حس میکند همه چیز زنده گی خود را از دست داده است
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
10 + 4 =

Additional Reports

آزار واذیت

05:33 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 1.16 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 14.33 Kms

آزار و اذیت جنسی

08:07 May 12, 2016

کندهار, 165.2 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 253.16 Kms

تجاوز جنسی

11:23 May 22, 2016

Ghazni, Afghanistan, 273.16 Kms