Verified

آزار واذیت

05:33 Apr 26 2016 Kandahar, Afghanistan

Description (توضیحات)
ملالی،22 ساله، یکی از دوستانم که از سوی برادر شوهرش مورد بد رفتاری جنسی قرار گرفته بود. وقتی او این موضوع را به شوهرش گفت ،مورد لت و کوب و دشنام قرار گرفت.شوهرش اول او را به دروغگوی متهم کرد،و بعد گفت که خود او مقصر است؛ چون با رفتار خود با عث شده مورد بد رفتاری جنسی قرار بگیرد.این اولین بار نبود که شوهرش، ملالی را مورد لت و کوب قرار می داد. در گذشته، هم شوهرش و هم برادر شوهرش هم واره او را تهدید به مرگ کرده بودند. ملالی در این مورد به والدین و برادران خود گفت و هم چنین دفتر ولایتی کمیسون مستقل حقوق بشر در قندهار را در جریان قضیه قرار داد. او فرصت یافت تا به دلیل بد رفتاری جنسی و لت و کوبی که شده بود مورد درمان و تداوی قرار گرفته هم چنین شکایت درج کند. برادر شوهر او فرار کرده و تحت پیگرد پولیس قرار دارد.ملالی حالا تحت تاثیر روانی آنچه اتفاق افتاده، قرار دارد و نگران حیثیت و اعتبار خود در جامعه است که در آن "پاکی" زنان به شدت مورد احترام است ،ملالی میگوید:" من حالا هیچ هستم و همه ارزش های خود را به عنوان یک زن افغان از دست دادم ." او هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی ،گوشه گیر شده و خس میکند زندگی اش برباد رفته است. با آنکه کمیسون حقوق بشر روی پرونده او کار می کند، اما خوش بین نیست که این تلاش ها به سود او نتیجه بدهد.قضیه ملالی،یکی از صد قضیه یی است که در جریان سال جاری تا حال در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار ثبت شده .
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
11 + 10 =

Additional Reports

سوی استفاده جنسی

05:38 Apr 26, 2016

Kandahar, Afghanistan, 1.16 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 14.48 Kms

آزار و اذیت جنسی

08:07 May 12, 2016

کندهار, 166.32 Kms

آزار و اذیت جنسی

07:56 May 12, 2016

کند هار, 254.31 Kms

تجاوز جنسی

11:23 May 22, 2016

Ghazni, Afghanistan, 274.3 Kms